Campbelli dwerghamster

Campbelli dwerghamster

Phodopus campbelli


Assorti van diverse kleuren


Campbelli dwerghamsters zijn nauw verwant aan de Russische dwerghamster (Phodopus sungorus). Men heeft zelfs een tijdje gedacht dat het om een en dezelfde soort ging, omdat de dieren evenveel chromosomen hebben en onderling bastaarden kunnen vormen. In de natuur overlappen hun leefgebieden elkaar niet. Hoewel het aantal chromosomen gelijk is, zijn er toch genetische verschillen tussen beide soorten aangetoond. Ook uiterlijk zijn er verschillen. De Campbells dwerghamster heeft behaarde voetzolen, terwijl die van de Russische dwerghamster kaal zijn. De donkere streep over de schouder en de streep over de rug zijn bij de Campbells dwerghamster breder maar minder scherp begrensd dan bij de verwante soort. Bovendien zijn de oren veel kleiner.


Let op: deze dwerghamsters kunnen een pittig karakter hebben!


Mochten deze Campbelli's niet aanwezig zijn, zullen we Russische dwerghamsters inpakken. 


LET OP:

Hamsters die voor 1 juli zijn geboren mogen nog wel verkocht worden.

  • Model: Cambelli dwerghamster
  • Beschikbaarheid: Op voorraad