Positieflijst update

Posted by Helena 30-06-2023 0 Comment(s)

De positieflijst kon nog niet eerder worden aangevochten. Echter nu de lijst officieel gepubliceerd is zal/kan de lijst worden aangevochten door verschillende partijen uit de dierenbranche.

Deze lijst zal naar verwachting om verschillende redenen van tafel geveegd worden. Op welk termijn dit zal gebeuren is onduidelijk.

De dieren die op de lijst staan mogen gewoon verkocht worden. Het betekent slechts voor de fokkers(dus niet voor winkels, mits eigen fok) dat er geen nieuwe gefokt mogen worden.

Er is verzocht aan de overheid om niet te handhaven op de fok totdat de lijst definitief is en de uitspraak van de rechter is geweest.

Dibevo gaat de positieflijst aanvechten

Dibevo staat niet achter de voorgenomen huis- en hobbydierenlijst. Daarom gaan we samen met het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) de positieflijst juridisch aanvechten.

Het grootste risico bij het houden van dieren ligt in onze ogen bij de motivatie van de houder. De grootste risico’s voor het dierwelzijn liggen dan ook niet bij die enkeling met tapirs, maar juist bij de mensen die paarden nog steeds alleen in een box houden, konijnen alleen houden en actieve honden driehoog achter, terwijl ze zelf de hele dag werken.

Laat duidelijk zijn dat Dibevo het toejuicht dat er wordt ingegrepen als mensen hun dieren niet op de juiste manier houden. Het houden van dieren is een (mensen)recht, maar dat recht kun je wel verliezen als je er een potje van maakt. Dibevo is daarom ook voor bindende houderijrichtlijnen die handvatten biedt aan de handhavers om in te grijpen als het misgaat.

https://dibevo.nl/nieuws/huis-en-hobbydierenlijst-stand-van-zaken?utm_medium=email

 

 

Bron: Dibevo