Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Dierengroothandel Overbeek

Levering vindt plaats op de door u aangegeven plaats op de door ons bepaalde dag, levering vindt altijd plaats binnen 7 werkdagen, tenzij anders met u overeengekomen. Gezien de goederen is het niet altijd mogelijk om 100% procent aan uw bestelling te voldoen, ook 1 geslacht zien wij als voorkeur, aangezien de dieren 50-50 worden geboren.

Bij bestelling onder het franco bedrag ( € 125,-) wordt € 35,- leveringskosten in rekening gebracht, tenzij anders met u van te voren overeengekomen.
Minimale orderwaarde bedraagt €60,-.

Eventuele schade door het niet op tijd leveren of geheel niet leveren wordt door ons niet erkend.

Als u bij de levering twijfelt over de gezondheid van de dieren op dat moment adviseren wij u om deze direct retour te geven en niet te accepteren. Door te tekenen gaat u akkoord met onze leveringsvoorwaarden en stemt u in dat de op dat moment geleverde dieren gezond zijn, uitgesloten van niet zichtbare gebreken.

Garantie:
Tenzij anders tussen partijen overeengekomen geldt er op alle geleverde dieren een garantie m.b.t.  verborgen gebreken en ziektes van 48 uur na levering. Mochten er zich binnen deze tijd gebreken of ziektes openbaren, dan zullen deze bij de eerst volgende levering worden vervangen, of indien niet meer voorradig gecrediteerd. In deze periode overleden dieren dienen als bewijs te worden overlegd (bewaring in diepvries) voor eventueel onderzoek. Bovendien dient dit binnen de garantie periode te worden gemeld aan ons.

Na deze periode zal na een onderling overleg een passende vergoeding worden toegekend, mits de oorzaak van redelijke aard is. Geen vergoeding zal worden gegeven bij onoordeelkundig handelen of nalaten, verkeerd gegeven voeding of huisvesting. Ook wanneer er behalve bij ons, oko via andere personen dieren worden ingekocht kunnen wij geen garantie verlenen, omdat zo niet na te gaan is waar eventuele ziekten vandaan komen. Na een periode van 7 dagen na levering vervallen alle garantie aanspraken. Dierenartskosten worden nooit vergoed.

Betalingen:
Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij uitblijven van betaling binnen de betalingstermijn kunnen er een administratieve oplegging en een boeterente van de op dat moment geldende rente op staatsobligaties met een minimum van 4% per maand worden opgelegd. Wanneer de betaling dan nog uitblijft, zal er een incasso bureau en gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om het openstaande bedrag inclusief alle extra kosten te vorderen bij u.

Aansprakelijkheid:
De aansprakelijkheid van de door ons geleverde goederen wordt een gemaximeerd tot het maximale factuurbedrag. Eventuele gevolgschade m.b.t. aan ons op datum van aflevering niet bekende gegevens, zoals verborgen ziekten en het eventuele besmettingsgevaar daarmee gepaard gaande, wordt door ons gemaximeerd tot 100% van het factuurbedrag.